BIULETYN CHEMIK NR 3/2007

WYDANIE SPECJALNEOKŁADKI

Treść numeru:

Od redakcji
Kącik literacki - "Święto Chemików"
Przebieg uroczystości

Przemówienia

gen.bryg Marek WITCZAK
płk Feliks SAWICKI
płk Roman MARCHWICKI

Przejęcie dziedzictwa tradycji

MIGAWKI ZE ZJAZDU (materiał fotograficzny)

Piszą o nas

Tablica w podzięce

Wojska Chemiczne - "Wczoraj i dziś"
Uczestnicy Zjazdu - Fundatorzy Tablicy Pamiątkowej
Informacja o IV Walnym Zebraniu SChW RP

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

"Pożegnanie Karusa"
Ś.P. gen. bryg. Mieczysław KARUS
Ś.P. płk Zdzisław BUCZKOWSKI
Ś.P. płk Józef Leopold ŚWIATOWSKI
Ś.P. ppłk Aleksander OWCZAREK


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Prof. Danuta PRELICZ
Andrzej LEOSZ
Jan DRAJCZYK
Marek POLOCZEK


W numerze wykorzystano zdjęcia ze zbiorów autorów, Tomasza Dziubińskiego, Czesława Eleganczyka, Ryszarda Hetmana, Lesława Krawczyka, Janusza Marcinkowskiego, Andrzeja Powidzkiego, Romana Przemyskiego oraz archiwum Stowarzyszenia.


POWRÓT