BIULETYN CHEMIK NR 9/2016OKŁADKI

Treść numeru:

TREŚĆ ZESZYTU

OD REDAKCJI

Z DZIEJÓW CHEMII WOJSKOWEJ
Polskie wojska chemiczne w latach 1945-1991
Przenoszenie WSOWChem do Wrocławia
Organizacja i działalność instytutu przeciwgazowego II RP

OPINIE - POGLĄDY - POLEMIKI
Infrastruktura krytyczna i jej ochrona w Rzeczypospolitej Polskiej
Substancje toksyczne i karcynogenne - klasyfikacja i problemy legislacyjne

W KALEJDOSKOPIE
Życie w Oflagu II C Woldenberg

NASZE HOBBY
Ozdobne rośliny ogrodu cz. II

KĄCIK LITERACKI
Wiersze

UŚMIECH SPOD MASKI
Hymn Podchorążego - Chemika
Nauczyciele chemicy

Z ŻAŁOBNEJ KARTYPOWRÓT