instalacja rozlewcza IRS-2

INSTALACJA ROZLEWCZA IRS-2

Załogę instalacji stanowi dwóch żołnierzy; dowódca instalacji i kierowca.