SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA WROCŁAWSKIEGO (wybranej 24.11.2018r.)

Lp.Imię i nazwiskoFunkcja
1Waldemar MALISZEWSKIPrzewodniczący
2Zdzisław JASKÓLSKIZ-ca przewodniczącego
3Wojciech ZIELIŃSKICzłonek

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy Państwa, że Koło Wrocław Stowarzyszenia Chemików Wojskowych ochrania pełne dane osobowe Zarządu Koła oraz Składu Komisji Rewizyjnej i są one dostępne wyłącznie dla Członków Koła.

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA WROCŁAWSKIEGO (wybranej 21.11.2015r.)

Lp.Imię i nazwiskoFunkcja
1Waldemar MALISZEWSKIPrzewodniczący
2Zdzisław JASKÓLSKICzłonek
3Andrzej POWIDZKICzłonek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA WROCŁAWSKIEGO (wybranej 29.11.2011r.)

Lp.Imię i nazwiskoFunkcja
1Janusz MATYASPrzewodniczący
2Zdzisław JASKÓLSKICzłonek
3Zbigniew ŚMIETANASekretarz

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA WROCŁAWSKIEGO (wybranej 13.04.2005r.)

Lp.Imię i nazwiskoFunkcja
1Janusz MATYASPrzewodniczący
2Marian PAWLACZYKZ-ca Przewodniczącego
3Kazimierz SZYSZKASekretarz