PROGRAM DZIAŁANIA WROCŁAWSKIEGO KOŁA STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2005/2006 ROK

Lp. Zamierzenie Data Odpowiedzialny za organizację
1. Wycieczka krajoznawcza połączona z grzybobraniem wrzesień-październik 2005 Współudział w zamierzeniu Zarządu SChW RP
2. Organizacja spotkania integracyjnego przy ognisku wrzesień 2005 Leszek FORTUNA, Waldemar MALISZEWSKI
3. Opieka nad miejscami pochówku żołnierzy-chemików październik-listopad 2005 Leszek FORTUNA
4. Spotkanie wigilijne 17.12.2005 Współudział w zamierzeniu Zarządu SChW RP
5. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Ostrzegania i Alarmowania UM Wrocławia - wycieczka marzec 2006 Lesław KRAWCZYK
6. Organizacja systemu samopomocy do kwietnia 2006 Lesław KRAWCZYK
7. Założenie i prowadzenie Kroniki Koła do kwietnia 2006 Nadzór Danuta PRELICZ
8. Powołanie zespołu do organizacji i prowadzenia strony internetowej Koła do kwietnia 2006 Marek POLOCZEK
9. Organizacja spotkania wielkanocnego kwiecień 2006 Ryszard SENKOWSKI
10. Organizacja Zebrania Koła kwiecień 2006 Ryszard SENKOWSKI