PROGRAM DZIAŁANIA WROCŁAWSKIEGO KOŁA STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2007/2008 ROK

Lp. Zamierzenie Data Odpowiedzialny za organizację
1. Organizacja zebrań zarządu Koła Wrocław 1 x w miesiącu Ryszard Senkowski
2. Organizacja "Majówki" I dek. maja 2007 Lesław Krawczyk
3. Współudział w organizacji Zjazdu Absolwentów oraz obchodów Dnia Chemika 9.06.2007 Zarząd Koła
4. Wycieczka krajoznawcza połączona z grzybobraniem wrzesień-październik 2007 Leszek Fortuna
5. Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z ogniskiem październik 2007 Danuta Prelicz Waldemar Maliszewski
6. Spotkanie towarzyskie listopad 2007 Ryszard SENKOWSKI
7. Spotkanie wigilijne członków Koła Wrocław i członków Zarządu SChW RP grudzień 2007 Lesław Krawczyk
8. Organizacja Zebrania Koła kwiecień 2008 Ryszard SENKOWSKI
9. Uruchomienie strony internetowej Koła Wrocław do końca maja 2007 Marek Poloczek