PROGRAM DZIAŁANIA WROCŁAWSKIEGO KOŁA STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2008/2009 ROK

Lp. Zamierzenie Data Odpowiedzialny za organizację
1. Organizacja zebrań zarządu Koła Wrocław 1 x w miesiącu Ryszard SENKOWSKI
2. Współudział w organizacji obchodów Dnia Chemika 7.06.2008 Zarząd Koła
3. Współudział z Zarządem Stowarzyszenia w organizacji spotkania środowiskowego połączonego z grzybobraniem wrzesień 2008 Leszek FORTUNA
4. Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z ogniskiem październik 2008 Danuta PRELICZ
Waldemar MALISZEWSKI
5. Spotkanie towarzyskie listopad 2008 Ryszard SENKOWSKI
6. Spotkanie wigilijne członków Koła Wrocław i członków Zarządu SChW RP grudzień 2008 Zarząd Koła
7. Organizacja Zebrania Sprawozdawczego Koła kwiecień 2009 Ryszard SENKOWSKI