PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA WROCŁAW STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2009/2010 ROK

Lp. Zamierzenie Data Odpowiedzialny za organizację
1. Organizacja zebrań zarządu Koła Wrocław 1 x w miesiącu Zarząd Koła
2. Współudział w organizacji obchodów Dnia Chemika czerwiec 2009 Zarząd Koła
3. Współudział z Zarządem Stowarzyszenia w organizacji spotkania środowiskowego połączonego z grzybobraniem wrzesień 2009 Zarząd Koła
4. Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z ogniskiem październik 2009 Zarząd Koła
5. Spotkanie integracyjne członków Koła listopad 2009 Zarząd Koła
6. Organizacja spotkania wigilijnego członków Koła Wrocław i członków Zarządu SChWRP grudzień 2009 Zarząd Koła
7. Współudział wraz z Zarządem SChWRP w przedsięwzięciach organizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 2009/2010 Zarząd Koła
8. Organizacja Zebrania Sprawozdawczego Koła maj 2010 Zarząd Koła