PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA WROCŁAW STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2010/2011 ROK

Lp. Zamierzenie Data Odpowiedzialny za organizację
1. Organizacja zebrań zarządu Koła Wrocław 1 x w miesiącu Zarząd Koła
2. Współudział w organizacji obchodów Dnia Chemika czerwiec 2010 Zarząd Koła
3. Współudział z Zarządem Stowarzyszenia w organizacji spotkania środowiskowego połączonego z grzybobraniem wrzesień 2010 Zarząd Koła
4. Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z ogniskiem październik 2010 Zarząd Koła
5. Spotkanie towarzyskie członków Koła listopad 2010 Zarząd Koła
6. Spotkanie wigilijne członków Koła Wrocław i członków Zarządu SChWRP grudzień 2010 Zarząd Koła
7. Organizacja Zebrania Koła maj 2011 Zarząd Koła