PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA WROCŁAW STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2011 ROK

Lp.ZamierzenieDataOdpowiedzialny za organizację
1.Organizacja zebrań zarządu Koła Wrocław 1 x w miesiącu Zarząd Koła
2.Współudział w organizacji obchodów Dnia Chemika czerwiec 2011Zarząd Koła
3. Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z ogniskiem październik 2011Zarząd Koła
4. Spotkanie wigilijne członków Koła Wrocław i członków Zarządu SChWRPgrudzień 2011 Zarząd Koła
5. Organizacja Zebrania Kołamaj 2011Zarząd Koła
6. Organizacja Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Kołalistopad 2011Zarząd Koła