PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA WROCŁAW STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2013 ROK

Lp.ZamierzenieDataOdpowiedzialny za organizację
1.Zebrania zarządu Koła Wrocław 1 x w miesiącu Zarząd Koła
2.Organizacja spotkania noworocznego Koła Wrocław 18 stycznia 2013r.Zarząd Koła
3. Organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet w Kole Wrocław SChWRP 8 marca 2013r.Zarząd Koła
4. Walne Zebranie Koła Wrocław - wybór delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze SChWRP w Tarnowskich Górach18 kwietnia 2013r. Zarząd Koła
5.Udział w organizacji obchodów X rocznicy istnienia SChWRP 02-03 czerwca 2013r.Zarząd Koła
6.Organizacja obchodów Dnia Chemika w Kole Wrocław 15 czerwca 2013r.Zarząd Koła
7. Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z grzybobraniem i ogniskiemwrzesień-październik 2013r.Zarząd Koła
8. Zebranie Sprawozdawcze Koła Wrocławlistopad 2013r.Zarząd Koła